ΙσολογισμοΙ

Ισολογισμός ΠΟΡΤΟ ΣΙΣΣΙ Α.Ε 2015

 Ισολογισμός Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε 2015 (Cactus Hotels)

Ισολογισμός ΠΟΡΤΟ ΣΙΣΣΙ Α.Ε 2014

 Ισολογισμός Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε 2013 (Cactus Beach)

Ισολογισμός Θ. ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 2013 (Cactus Royal)

Ισολογισμός ΠΟΡΤΟ ΣΙΣΣΙ Α.Ε 2013

Ισολογισμός Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε 2012 (Cactus Beach)

Ισολογισμός Θ. ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 2012 (Cactus Royal)

Ισολογισμός ΠΟΡΤΟ ΣΙΣΣΙ Α.Ε 2012

Ανακοίνωση Περίληψης Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με Απορρόφηση των Ανώνυμων Εταιρειών (Cactus Beach)

Ανακοίνωση Περίληψης Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με Απορρόφηση των Ανώνυμων Εταιρειών (Cactus Royal)

Ισολογισμός Μετασχηματισμού 2014

CONTACT US

Cactus Royal Spa & Resort
Cactus Beach Hotel & Bungalows
Cactus Village Hotel & Bungalows